Experți

Experți

Cine este un metodist e-learning?

februarie 18, 2021

Tehnologiile informatice s-au impus convingător în majoritatea sferelor activităților umane, astfel încât în prezent toți cei ce studiază sunt siguri de necesitatea utilizării lor în sistemul educațional modern. Industria școlii online se dezvoltă rapid în majoritatea țărilor, iar marea parte a studenților au recurs cu diferite ocazii la lecții online pentru a obține informații pe un subiect de studiu. Regretabil, nivelul de pregătire al multor studenți și experți lasă de dorit, mulți dintre aceștia posedând abilități slabe de utilizare a calculatoarelor. Utilizarea pe scară largă a tehnologiilor informatice în predarea și dezvoltarea cursurilor online se află încă în etapa incipientă.

În aceste circumstanțe cererea de metodiști experimentați pentru școli online continue să fie actuală, iar metodiști calificați sunt un deficit. Se pune întrebarea – unde să găsim metodiști pentru școlile online?

Răspunsul este simplu – prin formarea metodist e-learning. Astăzi, posibilitatea de însușire a profesiei de metodist e-learning prezintă un interes atât pentru începători, cât și pentru experți, însă care nu dispun de un nivel satisfăcător de cunoștințe de utilizare PC.

Сine este metodistul e-learning?

Toți cei care au ales să predea deja au o idee a ceea ce presupune profesia de metodist, cel puțin în termeni generali. Metodistul este un instructor pentru traineri/profesori, o persoană care studiază și dezvoltă metode de predare a disciplinelor. Un metodist este implicat în crearea unei baze tehnologice pentru studiile online, unde toate materialele educaționale și strategiile metodologice sunt transmise experților în formă electronică.

Prin urmare, metodistul e-learning este un specialist care dezvoltă cursuri online. Metodistul e-learning necesită o cunoaștere a subiectului, dar de asemenea și cunoștințe de software, web design și o serie de alte discipline de bază de utilizare PC care îl vor ajuta să organizeze cursurile online și să realizeze o eficiență înaltă ale acestora.

Principala responsabilitate a unui metodist cu cunoștințe de utilizare PC, ca regulă, este de a sistematiza activitatea experților și de a oferi asistență metodologică în proiectarea cursului online.

Responsabilitățile metodistului e-learning includ:

 • Acordarea de asistență trainerilor în pregătirea cursurilor educaționale și a proiectării lor în format online;
 • Organizarea webinarelor, cursurilor, conferințelor online;
 • Selectarea literaturii educaționale și metodologice și familiarizarea trainerilor cu aceasta;
 • Elaborarea planurilor și a orelor de curs;
 • Recrutarea.

În funcție de subiectul cursului online, metodistul e-learning trebuie să aibă studii specializate, să cunoască tema, și preferabil particularitățile psihologiei studenților. Prin urmare, metodistul trebuie să:

 • Cunoască nișa: marketing, afaceri, lingvistică, dansuri, etc;
 • Cunoască metodologia de predare a subiectului;
 • Dispună de un limbaj competent (oral și scris), abilități de comunicare;
 • Dispună de abilități avansate de utilizare a calculatorului.

Munca unui metodist e-learning e similară profesiei de profesor modern. Personalitatea acestuia e monitorizată în permanență de societate și, prin urmare, un metodist, ca persoană ale cărui acțiuni sunt în vizorul trainerilor și studenților, trebuie să reprezinte standarde morale înalte. Metodistul ca și expert trebui să:

 • dorească să se dezvolte personal;
 • dezvolte abilități de studiere;
 • aibă memorie buna;
 • posede un nivel ridicat de autodisciplină;
 • își iubească profesia;
 • dispună de gândire logica.

Sarcini și strategii de lucru al metodistului e-learning

1) definirea obiectivelor educaționale. Pentru a face acest lucru, metodistul va formula o serie de întrebări:

 • cum poți însuși acest subiect?
 • ce tip de practică te va ajuta să însușești subiectul?
 • ce cunoștințe teoretice vor ajuta la realizezi practica?

2) determinarea modului de verificare a rezultatelor instruirii online în etapă finală. Metodistul determină ce rezultate realizabile și măsurabile vor primi studenți în urma cursurilor online. Este mai bine să formulați astfel de rezultate folosind verbe de acțiune. De exemplu, participantul la curs va putea să decidă …, să calculeze …, să măsoare …, să explice …, să modeleze …

3) selectarea formatelor de instruire. Cu alte cuvinte, răspunde la întrebarea: ce instrumente sunt cele mai eficiente pentru a învăța studentul aceste sau alte abilități? Prin video (serii de webinare, screencast-uri, animații), audio (de ex. podcast-uri), text (lecturi lungi, infografice, conspecte)?

 4) construirea unei strategii motivaționale focusate spre a-i motiva pe studenți să își continue studiile până la finalizarea acestora. Iată câteva modalități:

 • ajutați la stabilirea obiectivelor înainte de a începe. Studenții cu obiective personale sunt mai interesați în educație și sunt mai activi
 • oferiți interacțiune cu mentori cărora li se pot pune întrebări personal, precum și primiți feedback detaliat, aceasta va crește implicarea elevilor
 • răspundeți la întrebările studenților în timpul seminarelor web, precum și în chaturile educaționale
 • ajutați la angajare. Pentru mulți studenți, formarea este o oportunitate de zidi o carieră sau de a găsi un nou loc de muncă. Atunci când reușiți, ca parte a cursului, să organizați stagiare în companii sau dacă la sfârșitul cursului de formare cei mai buni studenți primesc o ofertă de muncă, acest lucru crește interesul studenților pentru învățare.

Modele de lucru folosite de metodistul e-learning

Orice specialist cunoaște terminologia din domeniul său și instrumentele profesionale. Ce instrumente și modele ajută metodistul e-learning să funcționeze? Mai jos prezentăm câteva dintre ele:

1) Model ADDIE

ADDIE este un model de dezvoltare a curriculumului în 5 pași.

Analiza. În această etapă, metodistul determină obiectivele cursului, răspunde la întrebările cui și ce vom preda, formulează rezultatele cursului de instruire.

Design. Etapa de proiectare a unui curs online, pregătirea unui scenariu. Aici metodistul determină formatul, structura viitorului curs online și durata acestuia. Țineți cont de condițiile tehnice – dacă studenții vor studia pe un smartphone sau vor urmări un curs pe un ecran mare.

Dezvoltare – elaborarea materialelor pentru cursul online și plasarea lor pe o platformă de instruire.

Implementare – predarea cursului de instruire.

Evaluare – evaluare. În această etapă, colectați feedback de la participanții la curs, evaluați rezultatele și indicați direcțiile de îmbunătățire.

2) Taxonomia lui Bloom

Taxonomia Bloom vă permite să lucrați cu scopuri educaționale. Ea răspunde la întrebarea: „Cum să proiectăm conținutul cursului în funcție de obiectivele de învățare?” 

Astfel, obiectivele de învățare pot dicta diferite grade de imersiune în materialul de învățare. Bloom a identificat 6 etape în asimilarea unui subiect:

 • Cunoștințe. Ascultătorul își amintește informații noi și le poate reproduce.
 • Înțelegere. Ascultătorul înțelege materialul nou, îl poate expune și interpreta corect.
 • Cerere. Ascultătorul poate aplica în practică cunoștințele însușite.
 • Analiză. Ascultătorul poate analiza diferite concepte, poate vedea diferența dintre ele.
 • Evaluare. Ascultătorul poate judeca valoarea acestei idei sau informațiilor.
 • Creare. Ascultătorul, pe baza informațiilor disponibile, poate crea noi concepte și idei.

3) Ciclul Colbă

Un model de predare pentru participanții adulți ai unui curs online. Este construit pe un ciclu de 4 elemente.

Experiență. Instruirea adulților începe cu experiența practică pe care ascultătorul o are deja pe tema cursului.

Observare și reflecție. Ascultătorul observă experiența și trage concluzii.

Formarea unui concept abstract. În acest stadiu, se fac inferențe și se identifică tipare.

Experimentare activă. Ascultătorul testează conceptul rezultat prin experimente.

Avantajele profesiei metodist e-learning

Profesia de metodist e-learning e o profesie de viitor. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că astăzi există o cerere mare de astfel de specialiști. Diverse site-uri HR publică în sute de posturi vacante pe lună. Necesitățile reale din Moldova depășesc cu mult oferta – astăzi există un deficit de peste 1000 de cadre didactice.

Aceasta înseamnă că un specialist cu abilitățile și cunoștințele necesare poate găsi cu ușurință un loc de muncă care, în plus, va fi bine plătit.

Dezavantajele profesiei metodist e-learning

Orice poziție își are particularitățile sale dificile, și acesta nu face excepție. Deoarece munca este strâns legată de resurse umane, este logic că nu veți putea lucra fără o comunicare continuă cu oamenii. Sociabilitatea înnăscută a unui specialist îl va ajuta practic întotdeauna să găsească o soluție în situații dificile. Însă nu fiecare și nu întotdeauna e capabil de a aborda o altă persoană și interacționa liber cu aceasta. Acest lucru poate cauza un oarecare stres și complica lucrurile.

Un metodist e-learning lucrează deseori ore în plus pentru a finaliza un proiect la termen și pentru a gestiona toate detaliile. În plus, poate există și problema finanțării limitate. Implementarea oricărei idei necesită bani, dar deoarece la zi profesia nu a atins încă un nivel la care managerii sunt pe deplin încrezători în necesitatea acesteia, rareori alocă resurse suficiente pentru a menține performanțe ridicate.

Unde pot obține profesia de metodist e-learning?

Un metodist e-learning este o persoană cu diverse calificări, prin urmare, însușirea profesiei necesită o anumită perioadă de timp și efort. Astăzi, veți găsi pe piață multe organizații care oferă instruire pentru metodiști e-learning, ceea ce înseamnă că există diferite modalități de a obține cunoștințele și abilitățile necesare. De exemplu, o opțiune pentru însușirea acestei profesii pot fi cursurile în cadrul uneia dintre universitățile online.

Studiile superioare nu sunt o condiție prealabilă pentru a lucra ca metodist în domeniul e-learning, deoarece acestea pot fi obținute treptat, pe măsură ce vă dezvoltați profesional. Acest lucru este cu atât mai mult valabil pentru profesioniștii cu experiență, care dețin abilități și cunoștințe necesare nemijlocit în industria lor. Însă, în ce privește absolvenții liceelor, este recomandat ca ei să înceapă prin a însuși profesia în cadrul studiilor universitare.

Cele mai recente noutăți